Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 144 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong…

Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo – Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 144 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong gùi ra… đến hết)

Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Câu 1 : Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong gùi ra… đến hết)

Trả lời:

Học sinh tự viết.

 

Câu 2 : Tìm những tiếng có nghĩa:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch.

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã.

Trả lời:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch.

– trân trọng, tráo trở, trần trụi, trong trắng, trắng trẻo, trai trẻ, trùng trục, trâng tráo, trong trẻo…

– chao chát, chanh chua, châm chọc, chải chuốt, chan chứa, chang chang, chán chường, chăm chỉ, chăm chút, châm chước, chân chất, chân chính, chập chờn…

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã.

– Từ có tiếng thanh hỏi: vất vả, hả hê, học hỏi, ngả nghiêng, trắng trẻo, thỏ thẻ, tỉ mỉ, vắng vẻ, thơm thảo, nghiêm chỉnh.

– Từ có tiếng thanh ngã: vật vã, tĩnh mịch, rạng rỡ, mật mỡ, cãi cọ, hãnh diện, vũ khí, chiến sĩ, phụ nữ, nghĩ ngợi, khiêu vũ, mẫu số, ngưỡng mộ.

Câu 3 : Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống:

a) Những tiếng có âm đầu là tr hay ch.

b) Những tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã.

Trả lời:

a) Cho, truyện, chẳng, chê, trả, trở.

b) tổng, sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ.

Viết một bình luận