Chính tả : Một chuyên gia máy xúc trang 46 Tiếng Việt lớp 5, bài 1 nghe viết bài 2 tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây và giải…

Một chuyên gia máy xúc – Chính tả : Một chuyên gia máy xúc trang 46 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 nghe viết bài 2 tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây và giải thích bài 3 tìm từ thích hợp điền vào ô trống

Một chuyên gia máy xúc

Bài tập 1: NGHE – VIẾT

Chú ý các từ ngữ dễ viết sai chính tả: khung cửa, buồng máy, tham quan,

quốc, chất phác

Bài tập 2

–   Các tiếng chứa ua: của, múa

–   Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muôn

Cách đánh dấu thanh:

–      Trong các tiếng có ua (tiếng không có âm cuối): dâu thanh đặt ở ch cái đầu của âm chính ua – chữ u.

–     Trong các tiếng có uô (tiêng có ám cuối): dấu thanh đặt ở chữ cái thứ I của âm chính uô – chữ ồ.

Bài tập 3

–  Muôn người như một        : ý nói đoàn kết một lòng

–  Chậm như rùa     : quá chậm chạp

–  Ngang như cua    : tính gàn dở khó thuyết phục

–  Cày sâu cuốc bẫm   : cần cù làm lụng trên đồng ruộng.

Viết một bình luận