Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh trang 76 Tiếng Việt lớp 5- tập 1, bài 1 nghe viết bài 2 tìm từ có âm yê hoặc ya trong đoạn văn bài 3 tìm từ có…

Kì diệu rừng xanh – Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh trang 76 sgk Tiếng Việt lớp 5- tập 1. bài 1 nghe viết bài 2 tìm từ có âm yê hoặc ya trong đoạn văn bài 3 tìm từ có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống bài 4 tìm tiếng trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống

Chính tả: Kì diệu rừng xanh

Bài tập 1 NGHE VIẾT

–  Chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài Kì diệu rừng xanh.

–  Chú ý viết đúng các từ ngữ dễ viết sai: ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, lăn lách, mải miết…

Bài tập 2:

Lời giải: Khuya, truyền thuyết, yên

Bài tập 3

Lời giải: thuyền, thuyền, khuyên

Bài tập 4

Lời giải: yểng, hải yến, đỗ quyên

– Yểng: loài chim cùng họ với sáo, lông đen mắt có hai màu, thịt màu vàng, có thể bắt chước tiếng người.

– Hải yến: loài chim ở biển, cỡ nhỏ, cùng họ với én, cánh dài và nhọn, làm tổ bằng nước bọt ở vách đá cao, tổ dùng làm thức ăn quý.

–    Đỗ quyên: chim quốc, loài chim nhỏ, sống ở bờ bụi gần sông nước, kêu “cuốc, cuốc”, lủi trốn rất nhanh.

Viết một bình luận