Chính tả bài Trong lời mẹ hát, 1. NGHE – VIẾT 2. Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan, tổ chức ấy được …

Những chủ nhân tương lai – Chính tả bài Trong lời mẹ hát. 1. NGHE – VIẾT 2. Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan, tổ chức ấy được viết như thế nào ? (bài Công ước về quyền trẻ em)

1. NGHE – VIẾT: Trong lời mẹ hát

–  Viết đúng chính tả, trình bày đúng thể thơ bài thơ Trong lời mẹ hát.

–   Chú ý những từ dễ viết sai: ngọt ngào, chành chành, nôn nao, lời ru…

2. Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan, tổ chức ấy được viết như thế nào ? (bài Công ước về quyền trẻ em)

Gợi ý:

* Phân tích tên thành các bộ phận:

– Liên hợp quốc

– Ủy ban / Nhân quyền / Liên hợp quốc

– Tổ chức / Nhi đồng / Liên hợp quốc

– Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em 

– Liên minh / Quõc tế / Cứu trợ trẻ em

– Tổ chức / Ân xá / Quốc tế

– Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển

– Đại hội đồng / Liên hợp quốc

* Cách viết hoa:

– Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó!

– Bộ phận thứ ba là tên địa lí nước ngoài (Thụy Điển – phiên âm theo âm Hán việt — viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó (viết như viết tên riêng Việt Nam).

Viết một bình luận