Chính tả bài Cửa sông, 1. Nhớ – viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất… đến hết) 2. Tìm các tên riêng trong những đoạn…

Nhớ nguồn – Chính tả bài Cửa sông. 1. Nhớ – viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất… đến hết) 2. Tìm các tên riêng trong những đoạn trích sau và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.

1. Nhớ – viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất… đến hết)

2. Tìm các tên riêng trong những đoạn trích sau và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.

a)     Người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ là

Cri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô (1451-1506), một

nhà hàng hải người l-ta-li-a. Cô-lôm-bô tưởng

nhầm vùng đất này là Ấn Độ. về sau, người

đồng hương của ông là nhà hàng hải A-mê-ri-gô

Ve-xpu-xi (1454-1512) đã đính chính sai lầm

ấy và khẳng định vùng đất Cô-lôm-bô tìm

được là một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Chính

vì vậy, tập bản đồ xuất bản ở Lo-ren (Pháp)

năm 1507 đã gọi châu lục này là A-mê-ri-ca

(châu Mĩ), dựa theo tên của A-mê-ri-gô. (1451-1506)  .

b)      Đỉnh E-vơ-rét trong dãy Hi-ma-lay-a là đỉnh núi cao nhất thế giới. Những người đầu tiên chinh phục được độ cao 8848 mét này là Ét-mân Hin-la-ri (người Niu Di-lân) và Ten-sinh No-rơ-gay (một thổ dân vùng Hi-ma-lay-a). Ngày nóc nhà thế giới này bị chinh phục là 29-5-1953.

Theo TÂN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TOÀN THƯ

Gợi ý:

I. NHỚ – VIẾT

–   Viết và trình bày đúng chính tả 4 khổ thơ cuối của bài Cửa sông.

–  Chú ý những chữ cần viết hoa, các dấu câu (dấu chấm, dâu ba chấm) và những chữ dễ viết sai chính tả (nước lợ, tôm rảo, lưỡi sóng, lấp loá…)

II. LUYỆN TẬP

*  Bài tập 2: Lời giải:

Các tên riêng trong đoạn trích.

– Tên người: Cri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô, A-mê-ri-gô Ve-xpu-xi, Ét-mân Hin-la-ri, Ten-sing No-rơ-gay.

– Tên địa lý: I-ta-li-a, Lo-ren, A-mê-ri-ca, E-vơ-rét, Hi-ma-lay-a, Niu Di-lân.

– Giải thích cách viết: Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

– Tên địa lý: Mĩ. Ấn Độ, Pháp.

– Giải thích cách viết: Viết gỉống như cách viết tên riêng Việt Nam. (Viết hoa chữ cái đầu của mỗi chữ), vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng được phiên âm theo âm Hán Việt.

 

Viết một bình luận