Câu 1, 2, 3 trang 26 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ…đến nhờ một phần lớn ở…

Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh – Câu 1, 2, 3 trang 26 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ…đến nhờ một phần lớn ở công học tập của cac

Câu 1. Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ … đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.)

Trả lời:

– Viết đúng chính tả, trình bày đẹp, sạch sẽ.

– Lưu ý các từ khó: nô lệ, hoàn cầu, …

Câu 2. Chép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Em yêu màu tím

Hoa cà, hoa sim.

Trả lời:

Tiếng Vần
Âm đệm Âm chính Âm cuối
Em   e m
yêu   u
màu   a u
tím   i m
Hoa o a  
  a  
hoa o a  
sim   i m

Câu 3. Dựa vào mô hình cấu tạo vần, em hãy cho biết khi viết một tiếng, dấu thanh cần được đặt ở đâu.

Trả lời:

Dựa vào mô hình cấu tạo vần, dấu thanh đặt ở âm chính (dấu nặng đặt ở bên dưới, các dấu khác đặt trên)

Viết một bình luận