Tiết 5. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 5. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau, Câu 3. Ghi chép về các nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau :

Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau :

Câu 3. Ghi chép về các nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau :

Trả lời:

Câu 2:

Câu 3:

Viết một bình luận