Tiết 4. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm , Câu 2. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 4. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm , Câu 2. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập 1. Đặt câu với thành ngữ hoặc nêu hoàn cảnh sử dụng tục ngữ. Câu 3. Lập bảng tổng kết về hai dấu câu mới học theo mẫu sau

Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm :


Câu 2. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập 1. Đặt câu với thành ngữ hoặc nêu hoàn cảnh sử dụng tục ngữ.
Câu 3. Lập bảng tổng kết về hai dấu câu mới học theo mẫu sau:

Trả lời:

Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm:

Câu 2: 

Các thành ngữ, tục ngữ gắn với 3 chủ điểm:
a) Thương người như thể thương thân:
– Ở hiền gặp lành; Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao; Hiền như đất, lành như Bụt; Môi hở răng lạnh; Máu chảy ruột mềm; Nhường cơm sẻ áo; Lá lành đùm lá rách…
b) Măng mọc thẳng:
– Thẳng như ruột ngựa; Thuốc đắng dã tật; Cây ngay không sợ chết đứng. (Trung thực).
Giấy rách giữ lấy lề; Đói cho sạch rách cho thơm. (Tự trọng). 
c) Trên đôi cánh ước mơ:
Cầu được ước thấy; Ước sao được vậy; Ước của trái mùa; Đứng núi
này trông núi nọ.
Đặt câu:
Mình phải “Đói cho sạch rách cho thơm” bạn ạ! Chớ làm điều gì xằng bậy.

Câu 3. Bảng tổng kết về hai dấu câu: dấu hai chấm và dấu ngoặc kép:

Viết một bình luận