Tiết 3. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vào…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 3. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 2. Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vào bảng những điều cần nhớ

Câu 2.Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vào bảng những điều cần nhớ :

Trả lời:

Câu 2:

Viết một bình luận