Tập làm văn nhân vật trong truyện bài mẹ ốm, Câu 1. Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp…

Mẹ ốm – Tập làm văn nhân vật trong truyện bài mẹ ốm. Câu 1. Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp

Câu 1. Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp.
a) Nhân vật là người.
b) Nhân vật là vật (con vật, đồ vật, cây cối…).
Câu 2. Nêu nhận xét về tính cách của các nhân vật:
a) Dế Mèn (trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu).
b) Mẹ con bà nông dân (trong truyện Sự tích hồ Ba Bể).
Căn cứ vào đâu mà em có nhận xét như vậy ?

Trả lời:

Câu 1:

Câu 2: Nêu nhận xét về tính cách của các nhân vật

Trong Dế Mèn bênh vực kẻ yếu:
Dế Mèn: Khảng khái, thương người, bênh vực kẻ yếu. Căn cứ: Lời nói và hành động khi giúp đỡ Nhà Trò…
Trong Sự tích hồ Ba Bể:
Mẹ con bà góa: Giàu lòng nhân ái. Căn cứ vào hành động nhân vật: mẹ con bà góa cho bà lão ăn xin ăn nghỉ trong nhà, hỏi cách giúp người bị nạn, chèo thuyền cứu giúp người bị nạn lụt.

Viết một bình luận