Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật, Câu 2. Ghi lại vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. Theo em, mỗi …

Truyện cổ nước mình – Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật. Câu 2. Ghi lại vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. Theo em, mỗi hành động của cậu bé nói lên điều gì ? Câu 3. Các hành động nói trên được kể theo thứ tự như thế nào ?

Câu 1. Đọc truyện sau :
Bài văn bị điểm không
– Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, ba ?
Tôi ngạc nhiên :
– Đề bài khó lắm sao ?
– Không. Cô chỉ yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo.” Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo, nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.
Tôi thở dài :
– Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào ?
– Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : “Sao trò không chịu làm bài ?” Nó cứ làm thinh. Mãi sau nó mới bảo : “Thưa cô, con không có ba.” Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra ba nó hi sinh từ khi nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ, cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi : Sao mày không tả ba của đứa khác ?” Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.
Chuyện về cậu học trò có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về lòng trung thực.
Theo NGUYỄN QUANG SÁNG
Sanh (tiếng Nam Bộ) : sinh.
Câu 2. Ghi lại vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. Theo em, mỗi hành động của cậu bé nói lên điều gì ?
Câu 3. Các hành động nói trên được kể theo thứ tự như thế nào ?

Trả lời:

Câu 2. Ghi lại vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện.
a) nộp giấy trắng.
b) im lặng, mãi mới nói (cô hỏi khi trả bài).
c) khóc khi bạn hỏi.
Mỗi hành động trên của cậu bé đều thể hiện tính trung thực của mình
Câu 3. Thứ tự kể các hành động a-b-c (hành động trước thi kể trước, hành động xảy ra sau thì kể sau).

Viết một bình luận