Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn, Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn.Điền đầy đủ vào giấy đăng ký tạm trú tạm vắng.Câu 2….

Dòng sông mặc áo – Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn. Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn.Điền đầy đủ vào giấy đăng ký tạm trú tạm vắng.Câu 2. Điền xong, mẹ hỏi em: “Con có biết tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng không?’” Em trả lời mẹ thế nào?

Điền vào phiếu khai báo tạm trú

Địa chỉ 5 Nguyễn Huệ, P1.                                                      Họ tên chủ hộ

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang                                                         Nguyễn Văn Ân

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng: số 2, phường 1,

TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ba

2. Sinh ngày: 11-5-1952

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: cán bộ hưu trí

4. CMND số HN38473345

5. Tạm trú tạm vắng từ ngày 4-5-… đến ngày 10-5-…

6. Ở đâu đến: Ở Hà Nội đến

7. Lí do: Thăm người nhà

8. Quan hệ với chủ hộ: em gái

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Hoàng Văn Tú, 14 tuổi.

10. Ngày 4-5-…

Cán bộ đăng kí                                                   Chủ hộ (Hoặc người, trình báo)

                                                                                        Nguyễn Văn Ân

Câu 2. Điền xong, mẹ hỏi em: “Con có biết tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng không?’” Em trả lời mẹ thế nào?

Em trả lời mẹ: Phải khai báo tạm trú tạm vắng để cơ quan công an nắm được tình hình dân cư ở địa phương, nhờ đó mà giữ gìn an ninh trật tự tốt cho khu vực.

Viết một bình luận