Soạn bài vẽ trứng – Tiếng Việt lớp 4…

Vẽ trứng – Soạn bài vẽ trứng. Câu 1. Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán ? Câu 2. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì ? Câu 3. Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt như thế nào ? Câu 4. Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ nổi tiếng ? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? 

Câu 1. Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán ?

Câu 2. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì ?

Câu 3. Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt như thế nào ?

Câu 4. Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ nổi tiếng ? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? 

Trả lời:

Câu 1. Trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán vì vào lớp suốt mười mấy ngày liền cậu phải vẽ rất nhiều trứng.

Câu 2. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng như thế để tập quan sát sự vật một cách tỉ mỉ và thể hiện nó trên giấy vẽ thật chính xác. 

Câu 3. Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành một nhà đại danh họa, tác phẩm của ông được trình bày ở nhiều nhà bảo tàng lớn. Ông là niềm tự hào của nhân loại.

Nói đến Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi còn nói đến một nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kĩ sư, nhà bác học lớn của thời đại Phục hưng.

Câu 4. Những nguyên nhân khiến Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ nổi tiếng là:

– Năng khiếu bẩm sinh

– Gặp được thầy hay

– Dùng công khổ luyện

Trong những nguyên nhân vừa kể, nguyên nhân quan trọng nhất là do ông đã dùng công khổ luyện nhiều năm.

Nội dung: Nhờ kiên trì rèn luyện nên Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành một họa sĩ thiên tài.

Viết một bình luận