Soạn bài văn hay chữ tốt – Tiếng Việt lớp 4…

Văn hay chữ tốt – Soạn bài văn hay chữ tốt. Câu 1. Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ? Câu 2. Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ? Câu 3. Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào ? Câu 4. Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện.

Câu 1. Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?
Câu 2. Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ?
Câu 3. Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào ?
Câu 4. Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện.

Trả lời:

Câu 1. Cao Bá Quát thường bị điểm kém vì chữ viết rất xấu cho dù bài văn của ông viết rất hay.
Câu 2. Sự việc xảy ra đã làm Cao Bá Quát ân hận là khi giúp bà cụ hàng xóm viết đơn vì chữ của ông quá xấu quan không đọc được thét lính đuổi bà cụ về Vì thế nỗi oan uổng của bà không được giải tỏa.
Câu 3. Do đó ông quyết tâm luyện chữ: sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện cho chữ cứng cáp. Mỗi tội, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Ông còn mượn những quyển sách chữ viết đẹp làm mẫu. Kiên trì luyện tập như thế suốt nhiều năm trời.
Câu 4. Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện:
– Mở bài (hai dòng đầu: từ đầu đến cho điểm kém): Từ thuở đi học, chữ viết xấu đã gây bất lợi cho Cao Bá Quát.
– Thân bài (từ một hôm đến nhiều kiểu chữ khác nhau): Do ân hận vì chữ viết xấu của mình khiến nỗi oan của bà cụ hàng xóm không giải tỏa được, Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ đẹp.
– Kết bài: (phần còn lại) Kết cục Cao Bá Quát đã thành công, nổi tiếng là người văn hay chữ tốt.
Nội dung: Ca ngợi tính kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu của Cao Bá Quát. Sau khi hiểu được chữ xấu rất có hại, Cao Bá Quát đã bền bỉ rèn luyện và trở thành người nổi tiếng văn hay chữ tốt.

Viết một bình luận