Soạn bài : Trong quán ăn “Ba cá bống” – Tiếng Việt lớp 4…

Trong quán ăn – Soạn bài : Trong quán ăn “Ba cá bống”. Câu 1. Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba ? Câu 2. Chú bé gỗ đã làm cách nào để buộc lão Ba-ra-ba phải nói ra điều bí mật ?Câu 3. Chú bé gỗ gặp điều gì nguy hiểm và đã thoát thân như thế nào ?Câu 4. Em thấy những hình ảnh, chi tiết nào trong truyện ngộ nghĩnh và lí thú ?

Câu 1. Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba ?
Câu 2. Chú bé gỗ đã làm cách nào để buộc lão Ba-ra-ba phải nói ra điều bí mật ?
Câu 3. Chú bé gỗ gặp điều gì nguy hiểm và đã thoát thân như thế nào ?
Câu 4. Em thấy những hình ảnh, chi tiết nào trong truyện ngộ nghĩnh và lí thú ?

Trả lời:

Câu 1. Bu-ra-ti-nô cần moi ở lão Ba-ra-ba bí mật kho báu ở đâu.
Câu 2. Để buộc lão Ba-ra-ba nói ra điều bí mật, chú bé gỗ chui vào một cái bình bằng đất, đợi lão uống rượu say, từ trong bình hét lên: Kho báu ở đâu nói ngay khiến hai tên độc ác sợ xanh mặt tưởng là lời ma quỷ đã nói ra điều bí mật.
Câu 3. Chú bé gỗ gặp nguy hiểm và đã thoát thân như sau: Cáo A-li-xa và A-di-li-ô biết chú bé gỗ đang ở trong bình đất nên đã báo cho lão Ba-ra-ba biết để kiếm tiền. Lão này ném binh đất xuống sàn vỡ tan. Bu-ra-ti-nô bò lổm ngổm giữa những mảnh bình vỡ. Thừa lúc bọn ác đang há hốc mồm kinh ngạc, chú lao ra ngoài.
Câu 4. Có rất nhiều hình ảnh, chi tiết ngộ nghĩnh và lí thú. Học sinh tự do lựa chọn.
Ví dụ:
– Em thích chi tiết Bu-ra-ti-nô chui vào một cái bình bằng đất trên bàn ăn, ngồi im thin thít.
Nội dung: Chú bé người gỗ Bu-ra-ti-nô thông minh đã biết dùng mưu moi được bí mật về chiếc chìa khóa vàng ở những kẻ gian ác đang tìm
cách bắt chú.

Viết một bình luận