Soạn bài tre Việt Nam – Tiếng Việt lớp 4…

Tre Việt Nam – Soạn bài tre Việt Nam. Câu 1. Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, Câu 2. Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non ? Vì sao ?

Câu 1. Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam :
a) Cần cù
b) Đoàn kết
c) Ngay thẳng
Câu 2. Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non ? Vì sao ?

Trả lời:

Câu 1. Những hình ảnh của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.
a) Cần cù:
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.
b) Những hình ảnh của tre tượng trưng cho tình thương yêu đồng loại
Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm tay níu, tre gần nhau thêm Thương nhau, tre chẳng ở riêng Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
– Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc, tre nhường cho con.
c) Những hình ảnh của tre tượng trưng cho tính ngay thẳng.
– Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
Câu 2. Những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non mà em thích.
Có thể chọn:
– Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc, tre nhường cho con.
(Hi sinh nhường nhịn)
Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
(Khỏe khoắn, ngay thẳng, bất khuất)

Viết một bình luận