Soạn bài ông trạng thả diều – Tiếng Việt lớp 4…

Ông trạng thả diều – Soạn bài ông trạng thả diều. Câu 1. Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiển. Câu 2. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào ?Câu 3. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “ông Trạng thả diều” ? Câu 4. Tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên ? a) Tuổi trẻ tài cao.

Câu 1. Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiển.
Câu 2. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào ?
Câu 3. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “ông Trạng thả diều” ?
Câu 4. Tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên ?
a) Tuổi trẻ tài cao.
b) Có chí thì nên.
c) Công thành danh toại.

Trả lời:

Câu 1. Những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền là học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
Câu 2. Nguyễn Hiền rất ham học và chịu khó. Nhà nghèo phải bỏ học, nhưng Hiền ban ngày trong lúc phải đi chăn trâu vẫn đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ: Tôi đến, đợi khi bạn thuộc bài rồi lại mượn vở của bạn. Sách của Hiền là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Mỗi lần có kì thi, Hiền làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ.
Câu 3. Chú bé Hiền được gọi là “ông Trạng thả diều” vì Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới có 13 tuổi, vẫn còn là một chú bé ham thích thả diều chơi.
Câu 4. Các câu tục ngữ, thành ngữ:

– Tuổi trẻ tài cao
– Có chí thì nên
– Công thành danh toại
câu nào cũng nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên, có điều đúng hơn cả là câu Có chí thì nên. Đây cũng chính là điều câu chuyện Ông Trạng thả diều muốn khuyên ta.
Nội dung: Ca ngợi cậu bé Nguyễn Hiền thông minh, hiếu học, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi.

Viết một bình luận