Soạn bài nỗi dằn vặt của An-đrây-ca – Tiếng Việt lớp 4…

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Soạn bài nỗi dằn vặt của An-đrây-ca. Câu 1. An-đrây-ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông ? Câu 2. Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà ? Câu 3. An-đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào ? Câu 4. Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé như thế nào ?

Câu 1. An-đrây-ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông ?
Câu 2. Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà ?
Câu 3. An-đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào ?
Câu 4. Câu chuyện cho thấy A n-đrây-ca là một cậu bé như thế nào ?

Trả lời:

Câu 1. Trên đường đi mua thuốc cho ông, An-đrây-ca được các bạn đang chơi đá bóng rủ vào cuộc. Mê chơi An-đrây-ca quên mất lời mẹ dặn. Mãi sau em mới nhớ ra chạy nhanh đến cửa hàng mua thuốc mang về.
Câu 2. Khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà, em này đã hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên, ông đã qua đời.
Câu 3. An-đrây-ca tự dằn vặt mình. Khi biết ông đã qua đời, An-đrây-ca òa khóc. Bạn cho rằng vì mình mê chơi, mua thuốc về chậm mà ông chết. An-đrây-ca cũng đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Dù mẹ an ủi, bảo An-đrây-ca không có lỗi nhưng An-đrây-ca lại không nghĩ như vậy. Bạn đã nức nở cả đêm dưới gốc cây táo do ông trồng. Mãi khi đã lớn, bạn vẫn tự dằn vặt mình.
Câu 4. Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là người có tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm đối với người thân của mình. Bạn ấy rất trung thực và nghiêm khắc với lỗi lầm bản thân. Nói tóm lại, đó là những phẩm chất rất đáng quý.
Nội dung: Tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân mình.

Viết một bình luận