Soạn bài Ngắm trăng + Không đề (Hồ Chí Minh) – Tiếng Việt lớp 4…

Ngắm Trăng – Soạn bài Ngắm trăng + Không đề (Hồ Chí Minh). Câu 1. Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?Câu 2.Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?Câu 3. Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

Câu 1. Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh Bác đang bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ tại một nhà lao ở Trung Quốc.

Câu 2. Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Hình ảnh: Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ cho ta thấy tình cảm gắn bó giữa Bác và trăng.

Câu 3. Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

Bài thơ nói lên tình cảm yêu thiên nhiên tha thiết của Bác Hồ. Bài thơ cũng nói lên nghị lực gang thép của Người: ở trong tù cực kì gian khổ thiếu thốn, Người vẫn quên đi cảnh xích xiềng, vẫn ung dung thư thái ngắm trăng, thường thức vẻ đẹp của trăng như một nhà thơ.

Nội dung: Ca ngợi tinh thần lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên của Bác Hồ. Dù khó khăn, gian khổ nhưng Bác vẫn gắn bó với thiên nhiên.

KHÔNG ĐỀ

Câu 1. Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào? Những từ ngữ nào nói lên hoàn cảnh đó?

Bài thơ được Bác sáng tác khi Người đang ở chiến khu Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp

Các từ ngữ: Đường non, rừng sâu cho ta biết điều đó.

Câu 2. Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ?

Hình ảnh sau đây nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung ủa Bác Hồ:

Việc quân việc nước đã bàn

Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

Viết một bình luận