Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận – Tiếng Việt lớp 4…

Đoàn thuyền đánh cá – Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận. Câu 1. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Các câu thơ nào cho biết điều đó?Câu 2. Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào?Câu 3. Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.Câu 4. Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

Câu 1. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Các câu thơ nào cho biết điều đó?

Các câu thơ:    

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

cho ta biết đoàn thuyền ra khơi đánh cá vào lúc cuối ngày.

Câu 2. Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào?

Các câu thơ:

Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng

Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng

Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông

Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng

cho ta biết đoàn thuyền xếp lưới để trở về đất liền vào lúc rạng đông.

Câu 3. Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.

Các hình ảnh sau đây nói lên vỏ đẹp huy hoàng của biển:

–       Mặt trời xuống biển như hòn lửa

        Sóng đã cài then đêm sập cửa

–      Cá thu Biển Đông như đoàn thoi

       Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng

–       Mặt trời đội biển nhô màu mới

        Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

Câu 4. Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả tuyệt đẹp:

–       Ta hát bài ca gọi cá vào

      Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao

–      Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng

     Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng

Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp của con người lao động trên biển.

Viết một bình luận