Soạn bài bốn anh tài – Tiếng Việt lớp 4…

Bốn anh tài – Soạn bài bốn anh tài. Câu 1. Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?Câu 2. Có chuyện gì xảy ra với quê hương cẩu Khây?Câu 3. Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh với ai?Câu 4. Mỗi bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?

Câu 1. Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?

Trả lời: Cẩu Khây là cậu bé có sức khỏe và tài năng khác thường: khi còn bé, cậu ăn một lúc hết chín chõ xôi; khi mười tuổi cậu đã khỏe bằng trai mười tám; khi mười lăm tuổi, cậu đã giỏi võ nghệ.

Câu 2. Có chuyện gì xảy ra với quê hương cẩu Khây?

Trả lời: Chuyện dữ đã xảy ra ở quê hương Cẩu Khây là đột nhiên có một con yêu tinh xuất hiện hại súc vật và giết hại cả dân làng. Nhiều nơi không còn ai sống sót.

Câu 3. Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh với ai?

Trả lời: Cẩu Khây quyết đi tìm diệt yêu tinh cùng với Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước và Móng Tay Đục Máng.

Câu 4. Mỗi bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?

Trả lời: Mỗi bạn của Cẩu Khây có một tài năng riêng:

-Nắm Tay Đóng Cọc có thể dũng nắm đấm của mình giáng cho cọc tre thụt sâu xuống đất.

-Lấy Tai Tát Nước có thể dùng vành tai của mình tát nước suối từ dưới thấp lên rất cao.

– Móng Tay Đục Máng có thể dùng móng tay của mình đục gỗ thành lòng máng dẫn nước vào ruộng.

Nội dung: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây.

Viết một bình luận