Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời, Câu 1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?Câu 2. Xếp các…

Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời. Câu 1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?Câu 2. Xếp các từ có tiếng lạc thành 2 nhóm:Câu 3. Xếp các từ quan thành 3 nhóm:Câu 4. Các câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì?

Câu 1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?

Tình hình đội tuyển rất lạc quan

Có triển vọng tốt đẹp

Chú ấy sống rất lạc quan

Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp

Lạc quan là liều thuốc bổ

Yêu đời, luôn vui, tin trong cuộc sống

Câu 2. Xếp các từ có tiếng lạc thành 2 nhóm:

a)   Lạc là vui mừng: lạc quan, lạc thú

b)  Lạc là rớt lại, sai: lạc hậu, lạc điệu, lạc đề

Câu 3. Xếp các từ quan thành 3 nhóm:

a)   Quan là quan lại: quan quân, quan trường

b)   Quan là nhìn xem: quan sát, tham quan

c)  Quan là liên hệ, gắn bó: quan hệ, liên quan

Câu 4. Các câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì?

a)    Sông có khúc, người có lúc: Câu này khuyên ta nên tin tưởng vào cuộc sống: cuộc sống luôn đổi thay, lúc này khó khăn nhưng lúc khác tình hình có thể khá hơn, sáng sủa hơn

b)   Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Câu này khuyên ta phải biết kiên trì, nhẫn nại để đi tới thành công.

Viết một bình luận