Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: đồ chơi-trò chơi bài tuổi ngựa, Câu 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. xếp các…

Kéo co – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: đồ chơi-trò chơi bài tuổi ngựa. Câu 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng : nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, tò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu. Câu 2. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu :Câu 3. Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn .

Câu 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng : nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, tò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.

Câu 2. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu :

Câu 3.  Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn .
a) Nếu bạn em choi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.
b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.
Câu 3. Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn:
a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.
b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

Trả lời:

Câu 1. Bảng phân loại các trò chơi:

Câu 2: 

Câu 3. 

a. Nếu bạn em chơi với ruột số bạn hư nên học kém hẳn đi.
-> Em sẽ khuyên bạn: chọn nơi, chơi chọn bạn. Bạn cũng phải chọn bạn mà chơi chứ!
b. Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh rất nguy hiểm để tỏ ra mình gan dạ
-» Em sẽ nói với bạn: Bạn xuống đi, đừng chơi với lửa đó.
— Chơi dao có ngày đứt tay đó. Xuống ngay đi bạn!

Viết một bình luận