Luyện từ và câu: luyện tập về động từ, Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?, …

Ông trạng thả diều – Luyện từ và câu: luyện tập về động từ. Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?, Câu 2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống ?Câu 3. Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ.

Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?
– Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.
Tô H0ÀI
– Rặng đào đã trút hết lá.
Câu 2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống ?
a) Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô…thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.
Theo NGUYÊN HỒNG
b) Sao cháu không về với bà
Chào mào… hót vườn na mỗi chiều.
Sốt ruột, bà nghe chim kêu
Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na.
Hết hè, cháu vẫn… xa
Chào mào vẫn hót. Mùa na… tàn.
LÊ THÁI SƠN
Câu 3. Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ.
Đãng trí
Một nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông :
– Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài. Nhà bác học hỏi :
– Nó sẽ đọc gì thế ?

 Trả lời:

Câu 1. Trời ấm lại pha lành lạnh. Tết sắp đến:
Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Từ này cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.
Rặng đào đã trút hết lá: Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút. Từ này cho biết sự việc đã hoàn tất rồi.
Câu 2. Lựa chọn từ
a. Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.
b. Chào mào đã hót., cháu vẫn đang xa… Mùa na sắp tàn.
Câu 3. Chữa lại cho đúng
Đãng trí
Một nhà bác học đang làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ bước vào nói nhỏ với ông:
– Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.
Giáo sư hỏi:
– Nó đọc gì thế? (Nó đang đọc gì thế)

Viết một bình luận