Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi, Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao. Câu 2. Các câu…

Văn hay chữ tốt – Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi. Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao. Câu 2. Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai ? Câu 3. Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?

Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.
Câu 2. Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai ?
Câu 3. Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?

Trả lời:

Câu 1. Các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.
– Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay lên được?
– Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?
Câu 2 và 3. Câu hỏi:
– “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?” là của Xi-ôn-cốp-xki tự hỏi mình. Dấu hiệu giúp ta nhận ra đó là câu hỏi: Từ Vì sao và dấu chấm hỏi (?) 
– “Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?” là câu hỏi của một người bạn hỏi Xi-ôn-cốp-xki. Dấu hiệu nhận biết là từ thế nào và dấu chấm hỏi (?).

Viết một bình luận