Luyện tập về động từ, Câu 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm…

Điều ước của vua Mi-đát – Luyện tập về động từ. Câu 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy,Câu 2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau ,Câu 3. Trò chơi Xem kịch câm: Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.

Câu 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy:
– Các hoạt động ở nhà. M : quét nhà
– Các hoạt động ở trường. M : làm bài
Câu 2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau :
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua : – Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu : – Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. Nhà vua : – Để làm gì ?
Yết Kiêu : – Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
Câu 3. Trò chơi Xem kịch câm: Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.

Trả lời:

Câu 1. Tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường.
• Các hoạt động ở nhà: đánh răng, rửa mặt, giữ em, quét nhà, tưới cây, tập thể dục, cho gà vịt ăn, giữ vịt, chăn trâu, nhặt rau, đãi gạo, đun nước, pha trà, nấu cơm, làm bài tập, học bài, xem tivi, nghe ra-đi-ô…
• Các hoạt động ở trường: nghe giảng, làm bài, đọc sách, trực nhật lớp, chăm sóc cây hoa trước lớp, tập nghi thức Đội, sinh hoạt văn nghệ, chào cờ… 
Câu 2. Gạch dưới động từ trong đoạn văn
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông. Nhà vua: – Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: – Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: – Để làm gì?
Yết Kiêu: – Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười, ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
Câu 3. Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ động tác không lời: Cúi, ngã, ngồi, đứng.

Viết một bình luận