Luyện tập luyện từ và câu: cách viết tên người , tên sách Địa Việt Nam, Câu 1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em. Câu 2. Viết tên một…

Trung thu độc lập – Luyện tập luyện từ và câu: cách viết tên người , tên địa lí Việt Nam. Câu 1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em. Câu 2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em. Câu 3. Viết tên và tìm trên bản đồ . a) Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em.

Câu 1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em.
Câu 2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em.
Câu 3. Viết tên và tìm trên bản đồ .
a) Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em.
b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ờ tỉnh hoặc thành phố của em.

Trả lời:

Câu 1: Ví dụ:
Trần Tước Nguyên
11 Huỳnh Việt Thanh, phường 2, thị xã Tân An. Tỉnh Long An
Câu 2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quộn, thị xã, thành phố) của em. Học sinh tự viết.
Ví dụ: xã Tân Thới, xã Tân Phú, xã Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Câu 3. Viết tên và tìm trên bản đồ. Học sinh tự làm.
Ví dụ:
a) Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
b) Sông Hương, chùa Thiên Ấn, đền Hùng, hang Pác Bó.

Viết một bình luận