Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân, Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?Câu 3. Em đoán xem đây …

Vẽ về cuộc sống an toàn – Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?Câu 3. Em đoán xem đây là những chữ gì?

Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?

Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể đúng tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện.

b)    Đặt dấu hỏi hay dấu ngã?

– Mở hộp thịt ra chỉ thấy toàn mỡ.

–  Nó cứ tranh cãi mà không lo cải tiến công việc.

–   Anh không lo nghỉ ngơi. Anh phải nghĩ đến sức khỏe chứ!

Câu 3. Em đoán xem đây là những chữ gì?

a)   Để nguyên – loại quả thơm ngon

Thêm hỏi – co lại chỉ còn bé thôi

Thêm nặng mới thật lạ đời

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi nhọ nhem

–   Giải đáp: Đó là các chữ nho, nhỏ, nhọ.

b)  Bình thường dùng gọi chân tay

Muốn có bút vẽ thêm ngay dấu huyền

Thêm hỏi – làm bạn với kim

Có dấu nặng, đúng người trên mình rồi

–     Giải đáp: Đó là các chữ chi, chì, chỉ, chị.

Viết một bình luận