Chính tả bài tuổi ngựa, Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ…

Kéo co – Chính tả bài tuổi ngựa. Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ

Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ:
a) Chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :
– Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.
– Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.
– Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.
b) Chứa tiếng có các vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau :
– Ôm lấy nhau và cố sức làm cho đối phương ngã.
– Nâng lên cao một chút.
– Búp bê nhựa hình người, bụng tròn, hễ đặt nằm là bật dậy.

Trả lời:

Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ
a) – nhảy dây b) – đấu vật
– múa rối – nhấc
– giao bóng – lật đật.

Viết một bình luận