Chính tả bài những hạt thóc giống, Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng: Câu (3) . Giải…

Những hạt thóc giống – Chính tả bài những hạt thóc giống. Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng: Câu (3) . Giải những câu đố sau

Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng:
a) Những chữ bị bỏ trống bắt đầu bằng l hoặc n.
Hưng vẫn hí hoáy tự tìm… giải cho bài toán mặc dù em có thể nhìn bài của bạn Dũng ngồi ngay bên cạnh. Ba tiếng trống báo hiệu hết giờ,
Hưng…bài cho cô giáo. Em buồn, vì bài kiểm tra lần…. có thể …. em
mất danh hiệu học sinh tiên tiến mà…nay em vẫn giữ vững. Nhưng em
thấy….thanh thản vì đã trung thực, tự trọng khi…. bài.
b) Những chữ bị bỏ trống có vần en hoặc eng.
Ngày hội, người người….chân. Lan… qua đám đông để về nhà. Tiếng xe điện…. keng. Lan lên xe, thấy ngay một chiếc ví nhỏ màu nâu rơi ra từ chiếc túi của một bà cụ mặc áo….ấm, choàng khăn nhung màu…. Cụ già không hề hay biết. Lan nhặt ví đưa cho cụ. Cụ mừng rỡ cầm ví, …em ngoan.
Câu (3) . Giải những câu đố sau :
a) Tên con vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n.
Mẹ thì sống ờ trên bờ
Con sinh ra lại sống nhờ dưới ao.
Có đuôi bơi lội lao xao
Mất đuôi tức khắc nhảy nhao lên bờ.
(Là con gì ?)
b) Tên con vật chứa tiếng có vần en hoặc eng.
Chim gì liệng tựa con thoi
Báo mùa xuân đẹp giữa trời say sưa.
(Là con gì)

Trả lời:

Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống
a) lời giải – nộp bài – lần này – làm em – lâu nay — lòng thanh thản – làm bài.
b) chen chân – len qua – leng keng – áo len – màu đen – khen em.
Câu 3. Giải câu đố
a) Con nòng nọc.
b) Chim én.

Viết một bình luận