Chính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?, Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,.. ?Câu 2. Tìm tiếng có nghĩa:a) Các âm…

Đường đi Sa Pa – Chính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?. Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4… ?Câu 2. Tìm tiếng có nghĩa:a) Các âm đầu tr, ch có thể ghép thế nào với các vần đã cho để tạo thành những tiếng có nghĩa?Câu 3. Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây.

Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số  1, 2, 3, 4… ?

Câu 2. Tìm tiếng có nghĩa:

a) Các âm đầu tr, ch có thể ghép thế nào với các vần đã cho để tạo thành những tiếng có nghĩa?

–    Có thể ghép như sau: trai, trâu, trăng, trân, chai, chan, châu, chàng, chân.

–    Đặt câu với một trong các tiếng vừa tìm ra:

Đêm rằm, trăng thật là sáng và đẹp.

b)   Các vần êt, êch có thể ghép sao để thành tiếng có nghĩa?

–   Có thể ghép như sau: bết, bột, bệch, chết, chếch, chệch, dệt, hết, hệt, hếch, hộch, kết,  kệch, tết, tếch.

–    Đặt câu với một trong những tiếng vừa tìm được:

Hôm qua, chú mèo nhà em đã chết.

Tuy nhiên sau khi ghép cần phải thêm dấu sắc hoặc nặng. Nhiều tiếng phải đặt vào từ láy mới có nghĩa rõ ràng. Ví dụ: (cười) hềnh hệch.

Câu 3. Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây.

(Ô số 1 có âm đầu là tr hay ch, ô số 2 có vần là et hay êch).

Trí nhớ tốt

Sơn vừa nghếch mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôra-bô tìm ra Châu Mĩ. Chị Hương say sưa kể rồi kết thúc:

–    Chuyện này đã xảy ra 500 năm trước.

Nghe vậy, Sơn bồng ngây mặt ra rồi trầm trồ:

–    Sao mà chị có trí nhớ tốt thế?

Viết một bình luận