Câu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4, Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì?…

Sự tích hồ Ba Bể – Câu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4. Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì?

Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói

với ta điểu gì?

(Câu chuyện ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái, khẳng định người giàu lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng.)

Viết một bình luận