Câu 4 SGK trang 7 Tiếng Việt 4, Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét a) Tiếng nào có đủ…

Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng – Câu 4 SGK trang 7 Tiếng Việt 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bấu? b) Tiếng nào không có đủ các bộ … Đọc tiếpCâu 4 SGK trang 7 Tiếng Việt 4, Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét a) Tiếng nào có đủ…

Câu 1,2,3 trang 6 Tiếng Việt 4, Câu 1. Câu tục ngữ dưới dây có bao nhiêu tiếng? Câu 2. Đánh vần tiếng bấu. Ghi lại cách dánh vần đó. Câu…

Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng – Câu 1,2,3 trang 6 SGK Tiếng Việt 4. Câu 1. Câu tục ngữ dưới dây có bao nhiêu tiếng? Câu 2. Đánh vần tiếng bấu. Ghi lại cách dánh vần đó. Câu 3.Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành ? Câu 1. Câu tục … Đọc tiếpCâu 1,2,3 trang 6 Tiếng Việt 4, Câu 1. Câu tục ngữ dưới dây có bao nhiêu tiếng? Câu 2. Đánh vần tiếng bấu. Ghi lại cách dánh vần đó. Câu…

Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc có mặt, Tiếng do những bộ phận…

Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng – Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc có mặt. Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc … Đọc tiếpTiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc có mặt, Tiếng do những bộ phận…

Câu 1,2 trang 7 SGK Tiếng Việt 4, Câu 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào …

Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng – Câu 1,2 trang 7 SGK Tiếng Việt 4. Câu 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau: Câu 2 Giải câu đố sau: Câu 1. Phân tích … Đọc tiếpCâu 1,2 trang 7 SGK Tiếng Việt 4, Câu 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào …

Câu 1 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo (thẩy…

Sự tích hồ Ba Bể – Câu 1 trang 8 SGK Tiếng Việt 4. Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo (thẩy giáo) kể: Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại … Đọc tiếpCâu 1 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo (thẩy…

Câu 2 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện….

Sự tích hồ Ba Bể – Câu 2 trang 8 SGK Tiếng Việt 4. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. *  Liên kết các đoạn ta được toàn bộ câu chuyện. * Tham khảo cách kể sau: 1.  Ngày xưa, có lần xã Nam Mẩu … Đọc tiếpCâu 2 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện….

Câu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4, Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì?…

Sự tích hồ Ba Bể – Câu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4. Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì? Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn … Đọc tiếpCâu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4, Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì?…

Kể lại niềm vui đầu năm học, Thấm thoát, Tân đã lên lớp 4. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tân cảm thấy dường như mình lớn hẳn lên,…

Kể chuyện – Tập làm văn lớp 4 – Kể lại niềm vui đầu năm học. Thấm thoát, Tân đã lên lớp 4. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tân cảm thấy dường như mình lớn hẳn lên, trưởng thành hơn, bởi lẽ năm nay nó sẽ đi học bằng xe đạp! Đề bài: Kể … Đọc tiếpKể lại niềm vui đầu năm học, Thấm thoát, Tân đã lên lớp 4. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tân cảm thấy dường như mình lớn hẳn lên,…

Niềm vui nhỏ của một bà mẹ thương con, Nga ngạc nhiên vô cùng, vì hằng ngày mẹ đi chợ, Nhi có thăm hỏi bao giờ đâu, hôm nay lại… Nga…

Kể chuyện – Tập làm văn lớp 4 – Niềm vui nhỏ của một bà mẹ thương con. Nga ngạc nhiên vô cùng, vì hằng ngày mẹ đi chợ, Nhi có thăm hỏi bao giờ đâu, hôm nay lại… Nga buột miệng: Chờ mẹ chi vậy? Nhi hết đi ra lại đi vào, cứ chốc … Đọc tiếpNiềm vui nhỏ của một bà mẹ thương con, Nga ngạc nhiên vô cùng, vì hằng ngày mẹ đi chợ, Nhi có thăm hỏi bao giờ đâu, hôm nay lại… Nga…

Niềm vui nhỏ của một bà mẹ thương con, Nga ngạc nhiên vô cùng, vì hằng ngày mẹ đi chợ, Nhi có thăm hỏi bao giờ đâu, hôm nay lại… Nga…

Kể chuyện – Tập làm văn lớp 4 – Niềm vui nhỏ của một bà mẹ thương con. Nga ngạc nhiên vô cùng, vì hằng ngày mẹ đi chợ, Nhi có thăm hỏi bao giờ đâu, hôm nay lại… Nga buột miệng: Chờ mẹ chi vậy? Nhi hết đi ra lại đi vào, cứ chốc … Đọc tiếpNiềm vui nhỏ của một bà mẹ thương con, Nga ngạc nhiên vô cùng, vì hằng ngày mẹ đi chợ, Nhi có thăm hỏi bao giờ đâu, hôm nay lại… Nga…