Tiết 4: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm : a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi …

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4: Ôn tập học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm : a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm :
a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.
– Câu hỏi : Ở câu lạc bộ chúng em làm gì ?
b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.
– Câu hỏi : Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ ?
3. Nghe – viết : GIÓ HEO MAY

Viết một bình luận