Soạn bài vẽ quê hương – Tiếng Việt lớp 3…

Vẽ quê hương – Soạn bài vẽ quê hương. 1. Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ. Trả lời : Các cảnh vật được tả trong bài thơ: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, mái ngói, trường học, hoa gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.

1. Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ.
Trả lời : Các cảnh vật được tả trong bài thơ: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, mái ngói, trường học, hoa gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.
2. Cảnh vật được miêu tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên các màu
sắc ấy.
Trả lời : Các màu sắc của cảnh vật được tả trong bài thơ là : tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, mái trường đỏ thắm, mặt trời đỏ chót.
3. Vì sao bức tranh rất đẹp ?
Trả lời: Câu trả lời đúng nhất là câu c) : Vì bạn nhỏ yêu quê hương nên nhìn thấy cảnh nào của quê hương cũng đẹp và đã vẽ quê hương bằng màu sắc đẹp tươi.
Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và tình cảm yêu quê hương tha thiết của bạn nhỏ.

Viết một bình luận