Soạn bài vàm cỏ đông – Tiếng Việt lớp 3…

Vàm cỏ đông – Soạn bài vàm cỏ đông. 1. Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua các câu nào ở khổ 1 ? 2. Dòng Vàm cỏ Đông có những nét gì đẹp ? 3. Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ ?

1. Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua các câu nào ở khổ 1 ?

Trả lời: Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện ở các câu: Anh mãi gọi với lòng tha thiết Vàm Cỏ Đông ! ơi Vàm cỏ Đông

2. Dòng Vàm cỏ Đông có những nét gì đẹp ?

Trả lời : Dòng Vàm cỏ Đông có nhiều nét đẹp :
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi

3. Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ ?

Trả lời : Tác giả ví con sông như dòng sữa mẹ vì sông luôn đem dòng nước ngọt lành về tưới cho cây, cho lúa thêm xanh và sông cũng luôn đem phù sa về bồi đắp cho bờ bãi, ruộng đồng thêm màu mỡ.
Nội dung: Cảm nhận được niềm tự hào và tình cảm yêu thương của tác giả đối với dòng sông. 

Viết một bình luận