Soạn bài Ngày hội rừng xanh trang 62 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh – Soạn bài Ngày hội rừng xanh trang 62 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội.Câu 2. Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội như thế nào ?Câu 3. Em thích hình ảnh nào nhất ? Vì sao ?

Câu 1. Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội.

Trả lời : Trong ngày hội rừng xanh, các con vật cùng tưng bừng hoạt động :

Chim gõ kiến nổi mõ

Gà rừng gọi vòng quanh

Công dẫn đầu đội múa

Khướu lĩnh xướng dàn ca

Kì nhông diễn ảo thuật

Câu 2. Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội như thế nào ?

Trả lời : Các sự vật khác cùng tham gia lễ hội :

Tre, trúc thổi nhạc sáo

Khe suối gảy nhạc đàn

Cây rủ nhau thay áo

Nấm mang ô đi hội

Cọn nước chơi trò đu quay

Câu 3. Em thích hình ảnh nào nhất ? Vì sao ?

– Bài thơ có nhiều hình ảnh đẹp, hay, tùy các em chọn.

Vi dụ : Em thích nhất hình ảnh :

Ô kìa anh cọn nước

Đang chơi trò đu quay

Tác giả nhận xét thật tài tình : cái cọn nước cũng hơi giống cái đu quay vì nó luôn quay tròn trên dòng nước.

Nội dung: Bài thơ miêu tả hoạt động rất sinh động, đáng yêu của các con vật và sự vật trong Ngày hội rừng xanh.

Viết một bình luận