Soạn bài Đối đáp với vua trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Đối đáp với vua – Soạn bài Đối đáp với vua trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1.Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?Câu 2.Cao Bá Quát có mong muốn gì ?Câu 3. Cậu làm thế nào để thực hiện mong muốn đó ?Câu 4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát ?

Câu 1. Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?

Trả lời: Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây, Thăng Long (Hà Nội).

Câu 2. Cao Bá Quát có mong muốn gì ?

Trả lời: Cậu bé Cao Bá Quát có ý mong được nhìn rõ mặt vua.

Câu 3. Cậu làm thế nào để thực hiện mong muốn đó ?

Trả lời : Để thực hiện mong muốn đó, cậu bé Cao Bá Quát đã cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm và khi bị bắt thì la hét, vùng vẫy làm náo động cả lên khiến nhà vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới xét hỏi.

Câu 4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát ?

Trả lời : Vua bắt Cao Bá Quát đối vì cậu đã tự xưng là học trò.

Câu 5. Cậu đối như thế nào ?

Trả lời : Cậu đã đối lại vế đối của nhà vua rất nhanh và cũng rất hoàn chỉnh. Ta còn thấy trong vế đối của cậu có các từ “người trói người”. Vế đối biểu lộ sự bất bình của ông (ngầm oán trách vua bắt trói người trong cảnh trời nắng chang chang, chẳng khác nào cảnh cá lớn đớp cá bé.

Nội dung: Ca ngợi tài năng của Cao Bá Quát. Ông là người thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.

Viết một bình luận