Chính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng, 1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc…

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng – Chính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng. 1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

1. Tập chép : CHỊ EM
2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?
Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :
– Trái nghĩa với riêng – chung
– Cùng nghĩa với leo -» trèo
– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau -» chậu
b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :
– Trái nghĩa với đóng -> mở
– Cùng nghĩa với vỡ -» bể
– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi -> mũi.

Viết một bình luận