Chính tả bài những chiếc chuông reo, 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các …

Những chiếc chuông reo – Chính tả bài những chiếc chuông reo. 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.

1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2)

 Trong bài chính tả có các dấu câu nào ?
• Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.
2. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau :
Làm chín vàng thức ăn trong dầu mỡ sôi – > rán (còn gọi là chiên)
– Trái nghĩa với khó -» dễ
– Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới -> giao thừa
b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông, có nghĩa như sau :
– Sóng nước nổi lên rất mạnh -» cuồn cuộn
– Nơi nuôi nhốt các con vật —> chuồng
Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt -> luống (còn gọi là
liếp)

Viết một bình luận