Chính tả bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Câu 2….

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam – Chính tả bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Câu 2. Điền vào chỗ trống :Câu 3. Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau.

Câu 1. Nghe – Viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

–  Tìm các chữ viết hoa trong bài chính tả :

Đó là các chữ : Người (trong đầu bài), Quốc, Việt Nam, Nhạc, Văn Cao, Ông, Tiến, Bài, Quốc (hội), Quốc (ca), Văn Cao.

Câu 2. Điền vào chỗ trống :

a)  l hay n ?

Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt lá

Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả

b)   ut hay uc ?

Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào,

Câu 3. Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau :

a)   nồi – lồi :

–    Mẹ tôi đong gạo đổ vào nồi để nấu

–    Con đường đất gồ ghề, lồi lõm và lầy lội làm tôi trượt ngã.

no – lo :

–  Quân đội phải ăn no thì đánh giặc mới mạnh.

–  Trong khi tôi đi học thì ba má tôi ở nhà chăm lo vườn ruộng.

b)   • trút – trúc :

–  Mây đen kéo đến đầy trời rồi mưa như trút nước xuống.

–  Trước cửa nhà, ba tôi trồng hai khóm trúc.

lụt – lục :

– Chính việc phá rừng đã gây ra cảnh lụt lội ở nhiều nơi.

– Tứ đói quá, vào bếp lục cơm nguội đem ra ăn.

Viết một bình luận