Chính tả bài Một nhà thông thái trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1.Nghe – Viết : Một nhà thông thái.Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt …

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái – Chính tả bài Một nhà thông thái trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1.Nghe – Viết : Một nhà thông thái.Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau :b)Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, có nghĩa như sau :Câu 3.Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động.

Câu 1. Nghe – Viết : Một nhà thông thái

Câu 2. Tìm các từ :

a)   Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau :

–    Máy thu thanh : ra-đi-ô

–    Người chuyên làm ra thuốc chữa bệnh : dược sĩ

–    Đơn vị thời gian dưới phút : giây

b)   Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, có nghĩa như sau :

–  Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ : thước

–  Thi không đỗ : trượt

–  Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược sĩ

Câu 3.  Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng r : reo hò, ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành, …

Chứa tiếng bắt đầu bằng d : dạy học, dạy dỗ, dạo chơi, dạy dỗ , …

Chứa tiếng bắt dầu bằng gi : gieo hạt, gieo rắc, giao việc, giãy giụa, giương mắt, giành lại, …

b)  Chứa tiếng có vần ươt : trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi, …

Chứa tiếng có vần ươc : bước đi, rước đèn, tước vỏ cây, bắt chước, …

Viết một bình luận