Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Một mái nhà chung (trích) Câu 2. Điền vào chỗ trống…

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung – Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Một mái nhà chung (trích) Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)ch hay tr ?

Câu 1. Nghe – Viết : Một mái nhà chung (trích)

Câu 2. Điền vào chỗ trống :

a)   ch hay tr ?                        

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tôi về sổ mũi còn gào “meo meo”

b)   êt hay êch ?

Ai ngày thường mắc lỗi

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết

 

  Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Viết một bình luận