Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Liên hợp quốc. Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống.Câu…

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc – Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Liên hợp quốc. Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống.Câu 3. Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu

Câu 1. Nghe – Viết : Liên hợp quốc

Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống :

a)   buổi chiều, thuỷ triều, triều đình chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao

b)   hết giờ, mũi hếch, hỏng hết lệt bệt, chênh lệch

Câu 3. Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu :

–       Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

–       Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

Viết một bình luận