Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt…

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật – Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau.

Câu 1. Nghe – Viết : Hội vật (trích)

Câu 2.  Tìm các từ :

a)   Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

–   Màu hơi trắng : trăng trắng

–   Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

–   Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b)   Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau :

–   Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh … trong ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

–  Mùi rất thơm xộc vào mũi : thơm nức, thơm phức

–  Quẳng đi : vứt bỏ

Viết một bình luận