Chính tả bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)Câu 2. Điền vào…

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên – Chính tả bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)Câu 2. Điền vào chỗ trống :

Câu 1. Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)

Câu 2. Điền vào chỗ trống :

a)   tr hay ch ?

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

b)   ưt hay ưc ?

Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm

Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ – cánh diều.

Viết một bình luận