Chính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1.Nghe – Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng …

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua – Chính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1.Nghe – Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau bChứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau.Câu 3. Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động.

Câu 1.  Nghe – Viết : Đối đáp với vua (trích)

Câu 2. Tìm các từ :

a)   Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau :

–        Nhạc cụ hình ống, thổi bằng hơi : sáo

–       Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn các động tác khéo léo của người và thú : xiếc

b)   Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau :

–       Nhạc cụ bằng tre gỗ, gõ thành tiếng : mõ

–       Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải : vẽ

Câu 3. Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động :

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s : sẩy chân, san sẻ, soi gương, mua sắm, sà xuống …

Chứa tiếng bắt đầu bằng X : xé giấy, xé nát, xoa bóp, xông hơi, xỉa răng, xô đẩy, xối nước, xỏ chỉ, xoá bỏ, xúc đất, xới luống …

b) Chứa tiếng có thanh hỏi : cởi áo, chẻ củi, nhổ cỏ, bỏ rác, đổ nước, ngủ, kể lể, rảo bước, thổi cơm, bẻ bắp, chẻ lạt, dạy bảo …

Chứa tiếng có thanh ngã : gõ mõ, vẽ tranh, đục đẽo, ẵm bồng, diễn trò, chữa xe, dẫn đường, vẫy tay …

Viết một bình luận