Chính tả bài cửa Tùng, 1. Nghe – Viết : VÀM CỎ ĐÔNG – Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? Trả lời : Các chữ…

Cửa Tùng – Chính tả bài cửa Tùng. 1. Nghe – Viết : VÀM CỎ ĐÔNG – Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? Trả lời : Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng.

1. Nghe – Viết : VÀM CỎ ĐÔNG
– Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?
Trả lời : Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.
2. Điền vào chỗ trống it hay uyt ?
huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau
3. Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau :
a) – rá : rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá…
– giá : giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ…
– rụng : rơi rụng, rụng rời, rụng xuống, …
– dụng : sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng, …
b) – vẽ : vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ…
– vẻ : vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang, …
– nghĩ : nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ, …
– nghỉ : nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc …

Viết một bình luận