Chính tả bài Chơi chuyền trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1, Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?…

Chính tả (Nghe – viết): Chơi chuyền – Chính tả bài Chơi chuyền trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?

Câu 1 : Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?

Trả lời:

Các chữ đầu dòng đều được viết hoa.

Câu 2 : Điền vào chỗ trống ao hay oao ?

Trả lời:

ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán

Câu 3 : Tìm các từ

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n có nghĩa như sau:

Cùng nghĩa với hiền: lành.

Không chìm dưới nước: nổi.

Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ: liềm.

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

Trái nghĩa với dọc: ngang.

Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: nắng.

Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: đàn

Viết một bình luận