Chính tả bài các em nhỏ và cụ già, 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi …

Các em nhỏ và cụ già – Chính tả bài các em nhỏ và cụ già. 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau

1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4)
2. Tìm các từ :
a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :
Làm sạch quần áo, chăn màn trong nước -> giật Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng -> rát
Trái nghĩa với ngang -» dọc
b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với vui -> buồn
Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo -> buồng
– Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu -» chuông

Viết một bình luận